Számvizsgáló Bizottság

Számvizsgáló Bizottság

A Számvizsgáló Bizottság a társasház gazdálkodását ellenőrző szerve, amelyet a közgyűlés választ meg, illetve ment fel, a jelenlévő tulajdonostársak egyszerű szavazattöbbségével (50% + 1 szavazat). Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot kell

Tulajdoni viszonyok

Tulajdoni viszonyok

Közös tulajdon A 2003. évi társasházi törvény értelmében tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A közgyűlés a birtoklás, használat és hasznosítás módját a tulajdoni