Társasházi törvény 2003. évi CXXXIII. törvény

Lakásszövetkezetek  2004. évi CXV. törvény

Számviteli törvény  2000. évi C. törvény

Sajátos számviteli szabályok  445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

Beszámoló készítése  479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

Üzletszerűen végzett tevékenység  499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Polgári Törvénykönyv  2013. évi V. törvény

Polgári perrendtartás  2016. évi CXXX. törvény

Bírósági végrehajtás  1994. évi LIII. törvény

Fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek  27/2017. (XII. 27.) IM rendelet

Közigazgatási rendtartás  2016. évi CL. törvény

Kérelemre induló hatósági eljárás

Közigazgatási bürokráciacsökkentés  2017. évi CLXXXVI. törvény

Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Országos Tűzvédelmi Szabályzat  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Tűzvédelmi szabályzat  30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

Gáz csatlakozóvezetékek  11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

Hulladékról törvény  2012. évi CLXXXV. törvény

Hulladékról törvény módosítása  2017. évi CXCVI. törvény

Rezsicsökkentések végrehajtása  2013. évi LIV. törvény

Víziközmű-szolgáltatás  2011. évi CCIX. törvény

Víziközmű-szolgáltatás  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Távhőszolgáltatás  2005. évi XVIII. törvény

Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása  7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása  176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása  39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

Energiahatékonyság  122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

Lakástakarékpénztárak  1996. évi CXIII. törvény

Lakás-előtakarékosság állami támogatása  215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

Munka törvénykönyve  2012. évi I. törvény

A felvonók  146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

Minimális építőipari rezsióradíj  15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030  1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat

Egyszerűsített foglalkoztatás  2010. évi LXXV. törvény