Fő tevékenységünk a társasházi közös képviselet formájában a közös képviselő feladatok szakszerű és magas színvonalú ellátása. A közös képviseleti feladatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával, megbízási szerződésben rögzített feltételek szerint végezzük.

Forduljon hozzánk bizalommal. Kapcsolatfelvétel.
Kérjen ajánlatot!

Tulajdonosbarát

A társasházi tulajdonosok non-stop elérhető online felületen láthatják befizetéseiket, kötelezettségüket, valamint a befizetéseik és kötelezettségeik egyenlegét.

Hozzáértő

A társasházi számvizsgáló bizottságnak teljes körű betekintési joga van a társasházi könyvelés adataiba. Munkánkat a társasház számvizsgáló bizottságának folyamatos tájékoztatásával végezzük. A társasházi könyvelést a tulajdonosok és a számvizsgáló bizottság számára is átlátható, a megbízó társasház igényeihez alakított, programmal látjuk el.

Precíz

Cégünk társasházkezelés, közös képviselet, közös képviselő munkája mellett, igazságügyi szakértői, könyvelési és könyvvizsgálati területen is minőségi tevékenységet folytat Budapesten és országosan egyaránt.

Társasházkezelést, közös képviseletet Budapest alábbi kerületeiben vállalunk: VI., IX., XI., XII.

Főbb feladatok:

– Pénzforgalmi számlavezetési feladatok ellátása
– Kötelezettségek rendezése
– Éves elszámolás, éves terv készítése
– Szolgáltatók felé történő ügyintézések ellátása
– Szerződések előkészítése, adminisztrációja
– Társasházi könyvelés ellátása
– Egyéni számlaegyenlegekhez hozzáférés biztosítása
– Számvizsgáló Bizottság hozzáférés biztosítása
– Hátralékkezelés (felszólítások, fizetési meghagyás, behajtás)
– Jogi képviselet biztosítása
– Közgyűlések megszervezése, összehívása, levezetése
– Közgyűlési határozatok végrehajtása
– Dokumentáció folyamatos vezetése, Határozatok könyve
– Írásbeli szavazások lebonyolítása
– Karbantartások és javítási feladatok megszervezése
– Telefonos ügyfélszolgálat biztosításítása
– Fogadóóra biztosítása tulajdonosok számára.

A közösség ügyintézését a közös képviselő látja el. A közgyűlés a jelenlévő tulajdoni hányadok egyszerű többségével választja meg és menti fel.

A közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell a meghatározott társasház-kezelői tevékenység körében ellátandó feladatokat és az e tevékenység díjazása kérdésében történő megállapodást is.

Közös képviselő jogosultságai

A közösség képviseletének ellátása a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

Az Építésügyi hatósági eljárásban – amennyiben a társasház közössége ügyfélnek minősül – annak képviseletére a közös képviselő jogosult. .

A közös képviselő jogosult a hátralékos tulajdonostárssal szemben a hátralékbeszedés lépései során – fokozatosság elvét betertva – érvényt szerezni a társasház követelésének, ezzel biztosítva a megfelelő működését.

Nyilvántartást vezet a tulajdonostársak által bejelentett adatokról. A nyilvántartásban szereplő adatokról a közös képviselő kizárólag a közüzemi szolgáltatók és a bíróság részére adhat tájékoztatást.

Gazdasági feladatai

A közös képviselőnek a számviteli szabályok alapján évenként költségvetési javaslatot és elszámolást készít. Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja. A jóváhagyás nem jelenti az esetleges kártérítési igényről és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásáról való lemondást.

Nem lehet közös képviselő

• aki büntetett előéletű,

• aki ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

• az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,

• üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenység esetén az, aki nem rendelkezik az e törvényben meghatározott szakképesítéssel és nem tesz eleget az e törvény szerinti nyilvántartásba vételre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

OKJ bizonyítvány

Regisztráció ügyvezető

Regisztráció cég