Társasházkezelő, Közös képviselő:

Közgyűlések összehívása, napirendi pontok előkészítése, határozatainak végrehajtása.
Közös terület hasznosítására vonatkozó kalkulációk készítése, előterjesztése, javaslattétel.
Üzemeltetéséhez, hasznosításhoz szükséges szerződések előkészítése, megkötése.
Dokumentumok elkészítése, kezelése: Alapító okirat, SZMSZ, Házirend.
Iratanyag tárolása: közgyűlési jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, Határozatok könyve, szerződések.
Együttműködés a tulajdonosokkal és a Számvizsgáló Bizottsággal.
Ügyfélszolgálat biztosítása, panaszkezelés.

Közös költség beszedése, naprakész nyilvántartása, kimutatása.
Bankszámla és banki kivonatok kezelése.
Adóbevallás elkészítése, benyújtása, kapcsolódó kötelezettség végrehajtása.

Üzemeltetés:

Rendszeres műszaki bejárás, állapotfelmérés.
Hibajavítás, karbantartás, felújítási munkák megszervezése, felügyelete, végrehajtása.
Szakhatósági engedélyek beszerzése, felülvizsgálatok megszervezése.

Pénzügy:

Bevételek, kiadások könyvelése.
Éves költségvetés tervezet elkészítése, közös költség mértékére javaslattétel.
Tárgyévi beszámoló és mérleg elkészítése.

Jogi közreműködés:

Hátralékkezelés, közös költség, bérleti díj beszedése, behajtása.
Harmadik személlyel történő szembeni érdekképviselet.

Pályázat:

Pályázatfigyelés, pályázatírás.